KISSING SPINE

Kissing spine (K.S.)/impinging spinous procrsses har ry for at kan give alvorlig rygsmerte hos hesten. Men for mange heste med diagnosen K.S., er det ikke nødvendigvis dårlig.

Laura Quinery (Junior Clinician at the Animal Health Trust) skriver;

En diagnose med K.S. gør normalt hesteejeren meget nervøs, da vi alle har hørt historier om heste, der grundet K.S. er blevet farlige at ride på. Men det er nødvendigvis ikke korrekt

Torntappe er toppen af hver ryghvirvel. Hos en normal hest er der afstand mellem hver torntap. Men for heste med K.S. overlapper eller rører torntappene hinanden.

Det er korrekt at K.S. kan skabe stor smerte hos hesten, men mange K.S. heste viser ingen ubehag, og ofte er det en tilfældighed at K.S. findes, i forbindelse med anden undersøgelse af hesten. 

Heste med en kort og, – eller konkav rygkonformation vil uundgåeligt have ryghvirvler  tættere siddende end en hest med lang og-, eller lige ryg. Tætsiddende torntappe giver ikke nødvendigvis K.S. eller smerte, men kan forårsage en nedsat fleksibilitet i hestens ryg.

Det er usandsynligt, at hesten vil blive påvirket af nedsat fleksibilitet, med mindre der trænes på højere niveau. Dog kan nedsat fleksibilitet af ryggen måske prædisponere hesten for smerte i rygmuskulatur og/eller rygligamenter, samt give skade på led i rygraden eller bækkenet.

Ryggen er en dynamisk struktur og træning af hesten spiller en stor rolle. Trænes hesten i korrekt position, hvor den korrekte ned/frem ramme holdes, vil torntappene opnå større afstand, hvorimod tvinges hesten i ramme, hvor rygge gøre konkav, mindskes afstanden mellem torntappene.

ALTERNATIV ÅRSAG TIL RYGSMERTE

Lige som en K.S. diagnose via røntgen ikke nødvendigvis betyder smerte, betyder rygsmerte ikke altid K.S.. Findes smerte, stivhed, muskelspændinger hos den redne hest, antages ofte at ryggen er det primære problem. Men størstedelen er forårsaget af andre problemer, det kan f.eks. være:

 • En sadel der ikke passer.
 • En tung og/eller ubalanceret rytter
 • Smerte andre steder i kroppen hos hesten. Det værende sig f.eks. halthed, da halthed ændre hestens biomekanik, og derved ryggens biomekanik, hvilket har en negativ påvirkning på ryggen.

Når en reden hest har smertepåvrikning et sted på kroppen, andet sted end ryggen, kan virkningen være, at hesten stivner ryggen, enten på en volte, eller generelt. Halthed, under rytter, kan også give konflikt adfærd, sådan som hesten bukker. Negativ association mellem det at blive redet og smerte, kan gøre at hesten viser modstand (skraber med forben, står uroligt, bider/snapper ud i luften…) når sadles op. Også selvom ryggen er OK.

VISER HESTEN SMERTE?

Om det er K.S. eller anden årsag der skaber rygsmerte, vil hesten vise følgende adfærd:

 • Modstand mod flekse/strække ryggen
 • Bøjning af ryggen
 • Dårlig muskelsætning af rygmuskulaturen. Dette afhænger af hvor længe hestens problem har stået på.    
 • Under longe er  ryggen ufleksibel
 • Modstand mod omsadling, opstigning, bukker, slår med hovedet.

ER KISSING SPINE ET PROBLEM ?

Hvis der mild halthed findes hos hest med rygsmerte eller nedsat ryg fleksibilitet, er det en god ide at undersøge haltheden først. Hvis blokering reducerer/fjerner haltheden, øges, hos mange heste, ryg friheden.

Er K.S. forventet, er røntgen den bedste måde at bekræfte mistanken. Men der skal tages i betragtning, at transportabel røntgen, ofte ikke er kraftig nok, til at give et billede der går dybere end til at vise toppene af torntappene. Dette er grundet tykkelsen af omliggende muskler. Så det anbefales at røntgen tages på et hestehospital.

 Diagnostikeres K.S. er det vigtigt at huske, at K.S. ikke altid påføre hesten smerte, og derved ikke nødvendigvis er det oprindelige problem til rygsmerten. Men generelt kan siges, jo større antal af hvirvler der overlapper eller rører hinanden, samt jo større grad at sekundær knogleforandring, jo større chance for at der er relateret smerte.

Det er vigtigt, at omfanget af K.S. vurderes i alle tilfælde af K.S.diagnoseret  heste. Den eneste pålidelig måde at gøre det på, er indsprøjtning lokal bedøvelse omkring K.S.-hvirvlerne, hvorefter hesten vurderes under rytter. Hvis der er tegn på smerte, er K.S. den underliggende årsag. Er der ingen forbedring af hesten, indikerer det, at K.S. ikke er årsagen.

Det er muligt for en hest at have K.S. samt halthed. I et sådan tilfælde, vil hesten måske vise signifikant, men ikke fuldstændig forbedring, under lokal bedøvelsen, hvorved yderligere nerve blokering skal udføres for at lokaliserer det yderligere problem. Det er derfor vigtigt, i alle tilfælde af heste med rygsmerte, at udføre en grundig halthedsundersøgelse, inc en undersøgelse under rytter.

Nuclear scintigrafi (knogle scan) har være brugt til at vurderer aktivitet af K.S. En radioaktiv substans, som bindes til knoglerne, sprøjtes ind i hestens blodbane. Især knogler med forandring binder den radioaktiv substans, hvilket vises som et ”hot Spot”. Men ”hot spots” på knogler kan nødvendigvis ikke ligestilles med smerte, og denne teknik giver falsk ”positiv og falsk” resultat, og kan derved kun bruges i sammenhæng med lokal bedøvelse.

 

BEHANDLINGS MULIGHEDER.

Hvis hesten er diagnoseret med K.S, og din dyrlæge er sikker på, at det er det primære problem, er smerte reduktion og korrekt træning, de to store ting som der skal sigtes efter. Der er mange muligheder for at få hjælp til at reducerer smerten, og hvilken en der vælges, afhænger af graden af smerte, graden af K.S., og typen samt niveau af træning der forventes af hesten.

Medicinske muligheder, der ofte kræver mange behandlinger og inkluderer:

 • Estrakorporal shockbølgeterapi, en ikke-invasiv teknik, som har smertelindrende effekt.
 • Mesoterapi. Stort antal af små injektioner i skindet. Formået er at reducere transmissionen af nervernes smertesignaler.
 • Injektion af kortikosteroider omkring K.S. området, og derved reducerer smerte og inflammation

Operation er også en mulighed, og kan bruges til heste som ikke har responderet positivt på medicinske muligheder eller rehabilitation, eller heste med udtalt læsioner, som med sandsynlighed ikke vil responderer andre muligheder end operation.

Der er forskellige operationer kan udføres, alle med formålet, at forøge afstanden mellemrummet mellem de involveret torntappe. Operation kan udføres stående under sedation, og der er normalt ikke brug for fuld bedøvelse.

Med den rette diagnose, og uden andre underliggende årsager til dårlig præstation, er prognosen god for at hesten igen bliver atlet.

RYGTRÆNING

Hvad enten hesten er behandlet medicinsk eller opereret, er det vigtigt at kombinerer med et genoptræningsprogram, som fokuserer på hestens position og generelle muskelstyrke. Dette kan bla. gøres ved

 • Regelmæssig omstopning af sadlen
 • Vurderer rytters vægt samt balance
 • Arbejde med fleksion af ryggen.
 • Undgå huling af ryggen, forsøge at arbejde hesten ned og frem.

FOREBYGGENDE MOD K.S

Uanset hestens rygbygning, er det klogt at være præventiv i forhold til K.S. Arbejd hen mod en sund lang ryglinje, og rid hesten i ned og frem rammen. Det vil hjælpe ryghvirvlerne til at holde en sund afstand.


KISSING SPINES – TOO CLOSE FOR COMFORT af Laura Quiney