Er din hest fræk eller har den smerter? Svaret står tydeligt skrevet i hestens hoved.

Forskning foretaget på Animal Health Trust (AHT) i hestens ansigts udtryk relateret til smerte er nu dokumenteret.
Studiet har til formål og hjælpe dyrlæger, trænere og andre i hestebranchen til at genkende smerte hos redne hest, før det er for sent.

Ikke alle dyrlæger, trænere og ryttere har lige nemt ved at genkende haltheder, når vurdering baseres udelukkende på hestens gangarter. Nogle haltheder er sværer at opdage, at kun en eksperts øje kan påpege halheden.
Samtidig kan det være svært at genkende tegn på smerte under ridning. Her kan manglende genkendelse af smerteadfærd, hos hesten, ofte blive opfattet som trænings-, og/eller adfærdsproblematik eller sågar kan smerteadfærden tolkes som normal adfærd, fordi hesten altid har opført sig således ved nuværende ejer eller træner.

Desværre betyder det, at smerterelateret problemer bliver negligeret, hesten fortsætter i ridningen og problemet bliver forværret. Dette kan ende med kroniske skader og negative følger for hesten.

Derfor ønsker Dr. Sue Dyson at uddanne dyrlæger, trænere og hesteejere til at se ændringer i hestens ansigts udtryk.

Dr. Sue Dyson har derfor udviklet et ethogram som skal hjælpe fremadrettet med at identificere tegn på smerte fra hestens ansigts udtryk under ridning (et etogram er et katalog eller en fortegnelse over adfærd eller handlinger udstillet af et dyr, der anvendes i etologi).
Ethogrammet er et katalog af forskellige ansigts udtryk der inkludere øre, øjne, næse, mule, mund og hoved position. 
Hver del kan afspejle normal eller smerte relateret adfærd, konflikt opførsel eller pine.
Til forsøget er brugt 519 billeder af heste, som er kategoriseret af Dr. Sue Dyson til at være halt eller haltfri først.
Et imponerende tal på 27.407 ansigtsmarkører blev optaget med resultater der tydeligt viste en videnskabelig betydelig forskel i smerte score given ud fra vurderingen for kliniske halte eller sunde heste.
De største forskelle hestene udviste var ørerne tilbage, gå med hovedet på sned, øjnene delvis eller helt lukket, spændinger omkring øjne, en intens stiften, åben mund med synlige tænder og for højt placeret hoved, alt vist under ridning.

For yderligere at dokumentere effektiviteten ved brug af smerte udtryk i ethogrammet til vurdering af hesten, blev en del af de halte heste udredt og fik nerve blokering for at lindre og afhjælpe smerten forårsaget af ubehaget under ridningen.

Sammenligningen af deres ansigts udtryk, før og efter lokal bedøvelse, viste en betydelig lavere smerte score, når halthedssmerten blev fjernet.

Ved at fokusere på hovedet har Dr. Sue Dyson bevist, at ikke bare er det en tydelig indikator for smerte, men det er også muligt at implementere det i hverdagen i omgangen med heste.
Genkendelse ved forandringer i hovedets udtryk hos hesten, kan forhindre heste fra at lide unødigt og for kroniske skader, ved at muliggøre for dyrlæger, trænere og hesteejere at genkende smerte tidligere og få hesten under den rette behandling.

Udviklingen af det praktiske redskab for genkendelse af ansigts udtryk som f.eks. magen til det chart score for hestens huld, kan gøre en stor forskel og forbedre sundhed og velfærd for alle heste.

Del 2.

Anden del af studiet Development of an ethogram for a pain scoring system in ridden horses and its application to determine the presence of musculoskeletal pain.  ved AHT Dr. Sue Dyson er afholdt i 2017.
Adfærds ethogrammet er blevet testet af et panel af dyrlæger som en ny metode for at vurdere equine præstationer.
De deltagene dyrlæger kommenterede værdien af ethogrammet, defineret af 24 adfærdsrepertoirer, som kunne være smerte og halthed relateret. Alle hestene var under rytter under vurdering af adfærderne.

Studiet er et vigtigt skridt i stadfæstningen af brugen af adfærdsethogrammet, som gerne skulle hjælpe dyrlæger med at genkende muskulærskeletære smerte hos den redne hest.

Håbet er, at studiet vil ændre dyrlægernes vurdering af hestens adfærd og genkendelse af smerte, hvilket gerne skal medføre forbedret diagnosticering af muskulærskeletære tilstande hos heste over hele verden. Dr. Sue Dyson udtaler “De adfærdsmæssige forskelligheder ved den halte og ikke halte hest i studiet var tydelige.
Tidligere indikationer viser, at ved at give dyrlæger en klar forståelse af smerterelateret adfærdsmarkører, vil de blive bedre til at genkende smerterelateret adfærd hos den redne hest. En smerterelateret adfærd som måske reflektere en halthed og  derfor giver dyrlægen muligheden for at kunne kommunikere mulige præstationsproblemer mere effektivt til deres klienter”.

Studiets forløb.

Hestene blev ved opstart af studiet gennemgået af en fysioterapeut. Hestens ryg blev vurderet for eventuelle områder af muskelspændinger eller ubehag.
Sadeltilpasser fra Society og Master Saddles gennemgik tilpasning, placering og balance af hver sadel. Herefter blev hestene opvarmet ved 15 min ridning før udførsel af en 8 min formåls bestemt dressur test. Under dressurtesten var 10 frivillige dyrlæger tilstede og vurderede hver hest for tilstedeværelsen af de 24 adfærdsmønstre, der kunne reflektere smerte.
Testen blev filmet. Derved kunne Dr. Sue Dyson sammenligne adfærdsmønsterne obsereveret direkte og  revurderer videooptagelserne. Samtidig kunne Dr. Anne Bondi vurderer videoerne retrospektivt
De 10 dyrlæger med varierende erfaring udtrykte, at studiet ville være med til at ændre deres procedure for både handelsundersøgelser og undersøgelser af enten haltheder eller præstations problematikker i fremtiden.

 

Reference

  1. Dyson, S, Berger, J, Ellis, A, Mullard, J. Development of an ethogram for a pain scoring system in ridden horses and its application to determine the presence of musculoskeletal pain. J Vet Behav: Clin Appl Res doi:10.1016/j.jveb.2017.10.008