McTimoney behandlingen er holistisk, hvilket vil sige, at der fokuseres på dyret som helhed og ikke kun på de symptomer dyret udviser. En behandling starter med en række spørgsmål omkring dyrets historie, derefter vurderes dyrets konformation, reflekser, leddenes bevægelsesområde og muskler samt endeligt foretages en bevægelses-, og ganganalyse. Denne information kombineres med informationen der findes fra massage-, og stresspunktsbehandlingen, apressur samt termografiske billeder. På dette grundlag gives dyret en kiropraktisk behandling med relevante efterbehandlingsråd.

For at opnå størst effekt af en kiropraktisk behandling er det en forudsætning at hesten er smertefri. Har hesten spændinger i muskelgrupper, grundet smerte, vil skelettet blive påvirket negativ af dette.
Efter en behandling, ved fortsat smerte, f.eks. livmoderbetændelse eller gigt i kæbe, vil hesten kompensere, for at undgå denne smerte, hvilket giver muskelspændinger. Spændingen vil påvirke kroppen i mere eller mindre grad, afhængighed af smertens omfang. Muskelspændinger påvirker skelettet, da det er muskler der giver bevægelse af skelettet. Og derved vil hesten ikke opnå balance på den lange bane. Umiddelbart vil en kiropraktisk behandling virke, da skelettet balanceres ved behandlingen – men stille og roligt vil hesten falde tilbage, grundet kompensationen.

En McTimoney kiropraktisk behandling er ikke et alternativ til dyrlægen, men skal opfattes som et supplement.

Hvordan opstår en skade
Efter en skade (enten akut eller langvarig) vil dyret starte med at kompensere. Dyrets bevægelsesmønster vil ændres hvilket medvirker til muskel-, og ligamentspændinger hvilket igen medfører skævheder (misalignment) i leddene. Et misaligned led, er et led i rygraden eller i hoften som ”falder” ud af linie i forhold til naboleddene. 

McTimoneyHvad er der i vejen med min hest?

Du, som rytter, har bemærket at der er et problem. Din hest virker til at være uren, udviser måske en mild halthed eller er begyndt at gå på forparten. Den refuserer måske springene, springer anderledes end førhen, bukker eller løber fra dig. Den er måske mere stiv på en volte, er sværere at bøje til en side i forhold til den anden, vil ikke gå ned og frem eller kan ikke længere gå ligeudrettet. Den er måske begyndt at opføre sig på en ukarakteristisk måde; aggressiv gjorden spændes, bidder, stejler eller den virker mat og energiforladt. Den kræver pludseligt et meget støttende ridt og har tabt fremad-, og opadsdriften. Hvad end grunden er, så har hesten ændret sig.
Hesten er måske tilset af dyrlægen, men der er stadigvæk noget, som ikke helt er, som det skal være. Der er tilsyneladende ikke noget galt, men hesten fungerer stadigvæk ikke helt optimalt – men du kan ikke lige sætte fingeren på det. 

Fysiologi versus Patologi
En hovbetændelse, et varmt led eller en seneskade gør det relativt let at klarlægge årsagen til hestens halthed. Mere besværligt, men også mere almindeligt er, at forskellige kilder, som dårlig hovbalance, dårligt passende udstyr, konformationsproblemer eller forkert rideteknik, skaber muskelstress og ledforstrækninger. Hesten vil pga disse faktorer begynde at kompensere, og det stress der skabes i det muskulære og skeletære system, under denne kompensation, vil med tiden medføre smerte og nedsat præstation.

fejlbeskringDet kan sammenlignes lidt med mennesker der påfører sig en skade pga. gentagende overbelastninger. En tennisalbue er et godt eksempel. Skaden skabes pga. en mindre gentagende overbelastning, men efterhånden udvikles et smertefuldt led med reduceret bevægelse. Der er nu skabt et fysiologisk problem (muskelstivhed og ligamentproblemer i leddet) men der er ingen patologisk abnormitet. Læger og dyrlæger er uddannet i at diagnosere patologiske problemer (f.eks. inflammation, sener-, og ledskader og slidgigt, infektion, trauma) og behandle disse problemer med forskellige teknikker og medikamenter (medicin, operation mm.).
McTimoney behandleren er uddannet i at identificere og varetage problemer som måske ikke giver patologiske problemer, men som udmøntes i patologisk abnormitet. Med andre ord, er der en belastning i det skeletære-, og muskulære system som gør at dyret ikke fungerer optimalt, men der er endnu ikke gået noget ”i stykker” (problemerne bliver patologiske)

Studier af kiropraktik
Flere studier har påvist at kiropraktik kan ændre hestens rygkinematik. Blandt andre har Haussler et al. (Haussler, K.K., Hill, A.E., Puttlizt, C.M., and McIlwraith, C.W. Effects of vertebral mobilization and manipulation of kinematics of the thoracolumbar region). American Journal of Veterinary Research (2007: 68: 508-516) har påvist, at kiropraktisk manipulation har en positive effekt på bryst-, og lænd kinematikken hos heste der havde fået induceret rygsmerter via implantation af fikseringsnåle. Sullivvan et al. (Sullivan, K.A, Hill, A.E., and Haussler, K.K. The effects of chiropractic, massage and phenylbutazone on spinal mechanical nociceptive thresholds in horses without clinical signs. Equine Veterinary Journal 2008; 40: 14-22) brugte kiropraktiske metoder på forskellige grupper af asymptomatisk heste til at påvise, at kiropraktik har større positiv effekt på hestens rygkinematik sammenlignet med massage og phenylbutazone behandlinger. På siden: “http://www.plosone.org” understreger artiklen “Partners with Bad Temper: Reject or Cure? A Study of Chronic Pain and Aggression in Horses” at har hesten smerte, i omtalte undersøgelse, i ryggen, påvirkes forholdet mellem hesteejer og hest negativt.

Behandlingen
Behandlingen bliver udført kun med hænderne. En McTimoney behandling er relativ mild, men effektiv. Hurtige præcise justeringer placeres på specifikke skeletære punkter hvilket, ikke blot hjælper knoglerne hen til en mere normal position relativ til sideliggende knoglerne, men også skaber en afslappende refleks i lokale muskelgrupper, hvorved leddets bevægelsesmønster genoprettes samt smerte og spændinger fjernes.

Intentionen med en behandling er at bryde den onde cirkel; ”muskel spasmer – fastlåste led – mere smerte” og derved tillade dyrets eget kraftfulde naturlige helingssystem friheden til positivt at indvirke på dyret.

Genoptræning er en vigtig faktor for genetableringen af dyrets velbefindende og præstation. Under en kiropraktisk behandling ændres ikke på den muskulære opbygning der er dannet igennem måske flere års forkert bevægelse. Det er derfor vigtigt, at dyret gennemgår en genoptræning der er målrettet imod, at ændre gamle bevægelsesmønstre hen imod nye ønskede mønstre. Genoptræning kan bla. bestå af udstrækning, bomarbejde eller kørelinier.