Næsebåndet skal ikke strammes, igen, igen. Men vi ser det, igen og igen?!

Næsebånd spændes for hårdt

På næsten halvdelen af konkurrencehestene i undersøgelsen, var næsebåndet spændt så hårdt, at det var umuligt at få en finger ind under.

Med eller uden næsebånd – stramt eller løst. Diskussionerne har været mange og ophedede de sidste år i debatten om næsebåndet. Nu viser en ny undersøgelse publiceret i Plos One, at knap halvdelen af hestene, som forskerne har undersøgt, havde for stramme næsebånd, skriver Horzetalk.
“Det er bekymrende resultater”, siger en af forskerne, “og evidensbaserede standarder for næsebånd må være målet”.

Stramme næsebånd er normalt ved konkurrencer i Irland, England og Belgien, hvor studiet har været foretaget, konkluderer forskerne.
Næsebånd bliver brugt af rytterne til at undgå, at hestene åbner munden, til at øge kontrollen med hesten og i nogle tilfælde for at overholde konkurrenceforskrifterne.

Forskerteamet noterede sig, at hvor ridebøger normalvis anbefaler, at man skal kunne få to fingre ind under næsebåndet, så var det ikke tilfældet ved de konkurrencer, hvor forskerne var til stede.

Mulige skadende effekt af de stramme næsebånd for hesten er ubehag, smerte og sår. Og i slipstrømmen af debatten bestemte et forskerteam bestående af Orla Doherty, Vincent Casey og Sean Arkins fra Universitetet i Limerick og Paul McGreevy fra Universitetet i Sydney at undersøge sagen.

Udsving fra disciplin til disciplin

Data om typen af næsebånd, placering, størrelse og hvor stramt, det var spændt, blev indsamlet fra 750 heste i military (354), dressur (334) og jagt (62). Konkurrencerne var i Irland, England og Belgien.
Data blev indsamlet umiddelbart før og efter starten, med et måleinstrument fra International Society for Equitation Science som guideline.

Resultaterne blev inddelt i “fingre” med ‘0’ fingre, som et laveste. På 44 procent af hestene var det resultatet og kun hos 7 procent af hestene var der plads til to fingre.

Der var store udsving fra disciplin til disciplin, hvor de fleste stramme næsebånd blev fundet hos militaryrytterne, derefter hos dressurrytterne og til sidst hos jagtrytterne.

Det kombinerede næsebånd var det mest almindelige, og blev brugt på 326 ud af 750 heste. De var også spændt betydeligt hårdere end andre næsebånd.

Incitament til at spænde

Den høje andel af meget stramme næsebånd, har rejst en bekymring for, hvad konsekvenserne vil være på kort og langt sigt for hesten, sagde forskerne. De pegede mod den øgede opmærksomhed på hestevelfærd, som giver anledning til bekymring for nogle af de traditionelle metoder i sporten.
Og brugen af meget stramme næsebånd, er netop en af de ting, der skaber bekymring hos forskere og nogle dyrlæger.
“I dressur får rytterne fratræk, hvis hesten åbner munden, så der er incitament for at prøve at undgå det, ved at stramme næsebåndene. Hvis det samtidig øger kontrollen over hesten, er det måske et yderligere incitament”.

“Stramme næsebånd appelerer måske til rytterne, men kan maskere uhensigtsmæssig mundaktivitet og øge sensibiliteten omkring bidet/bidene, på bekostning af hestens velfærd. Det er muligt, at de stramme næsebånd giver smerter og sår, når hesten “kæmper” mod næstebåndet, i forsøget på at finde lindring”.

Forskerne håber nu på, at deres resultater vil betyde yderligere forskning i næsebånd og dets indvirkning på hesten.
“Med manglen på regulativer eller guidelines for spænding af næsebånd, står det rytterne frit for at stramme næsebåndene så meget, som de føler er nødvendigt. Men manglen på guidelines skal se i lyset af, at der mangler data omkring brugen af næsebånd og konsekvenserne heraf”, slutter forskerne.

Doherty O, Casey V, McGreevy P, Arkins S (2017) Noseband Use in Equestrian Sports – An International Study. PLoS ONE 12(1): e0169060. doi:10.1371/journal.pone.0169060

– See more at: http://everhorse.dk/dk/topmenu/nyheder/nyt-studie-naeseband-spaendes-hardt/#sthash.NOmhTdbk.dpuf