Foldtid bedre end træning

Foldtid bedre end træning

Alle ved at heste bør komme på fold dagligt. Men hvor vigtigt er det egentlig for hestenes fysiologi, at de dagligt kommer på fold og har det betydning, hvor mange timer hestene er på fold? Dette har et nyt forskningsstudie kastet lys over.

De fleste hygge- og fritidsheste får som regel mange timers foldtid dagligt. Men mange konkurrenceheste eller heste på store ridesteder, har ofte restriktiv adgang til foldtid. Det gælder også konkurrenceheste der i perioder ikke er i træning, som f.eks. efter et længere skadesforløb, i ferieperioder eller i restitutionsperioder. Ryttere står ofte i dilemmaet: Skal hesten hovedsageligt stå på boks eller skal den have lov til at gå på fold, og i så fald hvor meget?

Et hold forskere fra Virginia Intermont College, i USA, satte sig for at undersøge emnet, og særligt hvilken effekt megen foldtid kontra ingen eller mindre foldtid har på hestens overordnede sundhed.

Forsøgsheste blev opdelt i tre grupper
Forskerne opdelte 16 heste, der ydede let til moderat arbejde i tre grupper: Fold-heste (P), heste opstaldet og trænet og heste opstaldet uden træning (S).

Over det 14-ugers lange empiriske studieforløb, have gruppen af fold heste ca. 100 tønder land til rådighed, mens hestene i gruppe S og E, forblev opstaldet om dagen og fik tilbudt ca. 1 tønde land som foldareal om natten. Hestene i E gruppen blev rørt 5 dage om ugen i 1-2- timer pr gang, i samtlige tre gangarter. Forskerne have sat en GPS enhed på samtlige hestes grimer, for at kunne registrere de distancer hver enkelt hest tilbagelagde for hvert døgn, i intervaller gennem hele forsøget.

ryet-005

Videnskabelige målinger
Forskerne foretog en række objektive videnskabelige målinger af hestenes præstation og fysiske tilstand. Hver hest gennemgik i starten af forsøget og ved afslutningen af forsøget en standardiseret 20-minutters fitness-test, bestående af gradvis øgning af skridt, trav og galop arbejde fra hånden, herefter 10 minutters nedkøling. Forskerne tog blodprøver fra hestene, temperaturer både før, under og efter træningspasset, ligesom de under hele forløbet målte hestenes hjertefrekvenser. Endvidere målte forskerne hestenes fedtlag og tog røntgenbilleder af hestenes piber for at måle mineralindholdet, som er et væsentligt udtryk for knoglestyrken. Derudover blev hestene vejet hver 14 dag, ligesom hestenes huld blev vurderet og nedfældet.

Forskningsstudiets resultater
Forskerne fandt følgende resultater mellem grupperne af heste på baggrund af de videnskabelige målinger, der indgik i forsøget:
Foldhestene (P gruppen) havde en større mængde knoglemineral ved slutningen af studiet end de to grupper af heste der var opstaldet om dagen (S og E), selvom der ingen forskel havde været ved studiets start 14 uger tidligere.
Et minut ind i nedkølingsfasen efter træningspasset, viste S hestene – altså dem der var opstaldet uden træning,- en 63% øgning i respirationsrate fra start til slut, mens P hestene – altså de der konstant gik på fold – viste marginal forskel og E hestene – som var de heste der stod på stald, men blev trænet – viste et fald i respirationsrate på gennemsnitlig 21%.
S hestenes temperatur var højere, på toppen af træningspasset og deres plasmalaktat var betydeligt højere under afkølingsperioden sammenlignet med E og P gruppen. Forskerne fandt ikke andre forskelle i målingerne af hestenes blod.
Målingerne viste ikke overraskende, at P hestene – dem på fold – bevægede sig over større distancer end E og S hestene. Foldhestene bevægede sig endog betydeligt længere end E hestene, på de dage hvor de blev trænet i 1-2 timer.
Megen fold-tid er præventivt
På baggrund af studiets resultater konkluderede forskerne – måske ikke overraskende, at heste der står på boks i 3 måneder taber betydelig fitness, udtrykt ved en øgning i hjertefrekvens og laktat niveauer. Mere interessant er det imidlertid, at fold-hestene var i stand til at bibeholde et tilsvarende fitness-niveau som de opstaldede heste, der blev trænet 5 gange om ugen i 1-2 timer, kombineret med, at de samtidig havde stærkere knogler end disse heste ved afslutningen af studiet.

Gavnligt for både fritids- og konkurrenceheste
Studiet bidrager til gruppen af, efterhånden mange forskningsstudier, der taler for, at vore sportsheste bliver sundere af at opholde sig i mere naturlige miljøer. Det indikerer samtidigt, at megen foldtid gavner hestens overordnede fysik og hermed kan lette præstationshestens tilbagevenden til normalt arbejde og konkurrencer, mens det samtidig kan foranledige, at de gør det med større succes.

På fold hvis ikke redet
En indirekte, men særdeles interessant udledning af undersøgelsens resultater er ligeledes, at for de heste der hverken rides særligt intensivt eller regelmæssigt, er megen foldtid et sublimt alternativ til arbejde, da hestens selvmotionering – mere end rigeligt – kompenserer for den fitness, der vil blive lagt i hesten ved almindeligt arbejde. Man kan hermed konkludere, at en fritidshest der ikke arbejder regelmæssigt, bør komme mange timer på fold dagligt, hvis den skal formå at holde sig sund til at klare det mere intensive arbejde der lejlighedsvist kræves af den.

Gælder ikke akutte skader
Vær opmærksom på, at studiet naturligvis ikke tager højde for, at skadede heste i perioder kan have behov for fuld boksro. Derimod er der god mening i, at give dem fri adgang til fold i restitutionsfasen og muligvis den sidste del af ophelingsfasen. Som andre forskningsstudier også har påpeget, reduceres herved sandsynligheden for at skader bryder op igen, og sandsynligheden for at hestene ‘flipper ud’ når de endelig er på fold, med heraf følgende forøget risiko for akutte skader og opbrud af gamle skader.

Værn derfor om din hests fysiske – for ikke at nævne dens mentale sundhed – giv den masser af tid på fold!

Kilde : “Improved Ability to Maintain Fitness in Horses During Large Pasture Turnout, offentliggjort august 2013, I Journal of Equine Veterinary Science.